روشنایی فروردین
LOADING

محصولات فروسرخ

کاربرد اصلی پروژکتورهای مادون قرمز تامین نیاز نوری لنزهای تصویربرداری IR می باشد.

از این پروژکتورها برای تصویربرداری در شب با دوربین های مادون قرمز میتوان استفاده کرد به علاوه با استفاده از این پروژکتورهای فروسرخ می توان مساحت قابل رویت و وضوح تصویر ضبط شده توسط

دوربین های مداربسته را به صورت چشمگیری افزایش داد و در نتیجه علاوه بر عدم نیاز به استفاده از چندین دوربین مدار بسته، منطقه  بسیار بزرگی را تحت نظر قرار داد.